ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησης μας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του nolah.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά του

1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

2. ΕΥΘΥΝΗ

To nolah.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. To nolah.gr παραλαμβάνει όλα τα προϊόντα από τους προμηθευτές του συσκευασμένα.

Το nolah.gr δεν ευθύνεται για οργανωμένη επίθεση από hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών στοιχείων χρηστών, αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες πιστωτικών καρτών προστατεύονται αφού στο σύστημα δεν αποθηκεύεται ο κωδικός CVV των καρτών.

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το nolah.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Το nolah.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

4. COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο nolah.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι.

Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε είτε να εμποδίσετε τον browser σας να δέχεται νέα cookies είτε να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Το nolah.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

6. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του nolah.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Από την 25 Μαίου του έτους 2018 βρίσκεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ( Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

2. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για το nolah.gr. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας αυτής.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας) και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της.

4. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

5. Συλλέγουμε , για τους προαναφερθέντες αποκλειστικά σκοπούς τα κάτωθι δεδομένα:

α) το ονοματεπώνυμό σας,

β) τη διεύθυνση σας

γ) τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας)

δ) την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) και

ε) στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της.

6. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας.

Κατ΄εξαίρεση μόνο στην περίπτωση που ισχύουν συγκεκριμένοι κοινοτικοί η εθνικοί κανόνες (πχ φορολογική νομοθεσία) επεκτείνεται η αποθήκευση των δεδομένων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτηση τους.

7. Γενικά η επιχείρηση μας δεν κοινολογεί πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την συγκατάθεση σας. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις:

Α) Σε παρόχους των υπηρεσιών μας

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των πληροφοριών σας για λογαριασμό μας , για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Για παράδειγμα , για την εκτέλεση εντολών, την παράδοση πακέτων , την απόστολη γραπτών μηνυμάτων (SMS) , την παροχή υποστήριξης μάρκετινγκ, την παροχή ελέγχου απάτης και την παροχή εξυπηρέτησης πελατών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας και μόνο, σε συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική και δεσμεύονται με κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Β) Νομικοί και επιχειρηματικοί σκοποί

Νομικοί και επιχειρηματικοί σκοποί

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ή/και να κοινολογούμε πληροφορίες για εσάς σε τρίτα πρόσωπα όπως:

* κυβερνητικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου, για την αποτροπή απατών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση ενός εύλογου αιτήματος των εν λόγω φορέων και αρχών.

* τρίτα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών συμβούλων) για την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

8. Στο πλαίσιο του Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν

Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας

Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας , δηλαδή το δικαίωμα σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Λ. Κηφισίας 1-3 , Τ.Κ. 115 23 Αθήνα , + 30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

9. Για την επιχείρηση μας “παιδί” είναι κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών. Δεν ζητούμε και δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία από ή για οποιοδήποτε παιδί χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του προσώπου που έχει την γονική μέριμνα.

Ωστόσο η επιχείρηση μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά τη συναλλαγή μας.

Εάν η επιχείρηση μας αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία που έχει αποκτήσει σχετίζεται με κάποιο παιδί για το οποίο δεν έχει ληφθεί η απαραίτητη συγκατάθεση του προσώπου που έχει την γονική μέριμνα, θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια:

* να διαγράψει την πληροφορία αυτή από τα αρχεία της το συντομότερο δυνατό και

* να διασφαλίσει, εάν δεν είναι εφικτή η διαγραφή, ότι η πληροφορία αυτή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κανέναν περαιτέρω σκοπό και δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί περαιτέρω σε κανένα τρίτο πρόσωπο.

Εάν το πρόσωπο που έχει την γονική μέριμνα έχει απορίες αναφορικά με την από πλευράς μας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του παιδιού, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας

10. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 6/7/2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το nolah.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.