ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ Κ ΣΙΑ.ΕΕ» (καλούμενη εφεξής η «NOLAH»), που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, στην οδό Λ. Ποσειδώνος 45, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η NOLAH έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυό Instagram. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα σε συνεργασία με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «Μ WINNER IKE » νόμιμα εκπροσωπούμενη από την διαχειρίστρια αυτής Ελένη Μενεγάκη.

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 25/12/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. ως και την 23/1/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι εταίροι, διαχειριστές και υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου NOLAH και της «Μ WINNER IKE » καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Στον διαγωνισμό θα συμμετέχει όποιος έχει ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους και έχει ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα. Στον Instagram λογαριασμό της Ελένη Μενεγάκη (@elenimenegaki), θα αναρτηθεί post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει:

 1. να έχει κάνει follow το @nolah.gr @elenimenegaki
 2. να κάνει comment με tag 3 άτομα στο συγκεκριμένο post
 3. like στο συγκεκριμένο post

Δεν γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει την δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη η παρουσιάζουν ασάφειες η άλλα τεχνικά ελαττώματα. Θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι οιουδήποτε, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό η αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές, κατά την απόλυτη κρίση της NOLAH. Η NOLAH δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει το κόστος ασφάλισης και των τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η πληρωμή του κόστους ασφάλισης και των τελών κυκλοφορίας είναι αποκλειστική ευθύνη του νικητή.

Τα δώρα του διαγωνισμού έχουν αγοραστεί και θα δωθούν από την NOLAH και είναι :

 1. Αυτοκίνητο Mini One (102PS) 5θυρο, Χρώμα: Pepper white, με αυτόματο κιβώτιο Steptronic
 2. Ιphone se 64gb
 3. τσάντα Nolah
 4. τσάντα Nolah
 5. τσάντα Nolah
 6. τσάντα Nolah
 7. τσάντα Nolah

Οι νικητές θα επιλεγούν μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία η NOLAH δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Instagram με προσωπικό μήνυμα. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών από την κλήρωση η διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, θα ακολουθήσει νέα κλήρωση και αντίστοιχη διαδικασία ως προς το αντίστοιχο δώρο.

H ανακοίνωση των νικητών θα γίνει κάτω από το post του διαγωνισμού.

Η παράδοση του αυτοκινήτου στον νικητή θα γίνει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 299 ,Σπανός ΑΕ. Η NOLAH δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει το αυτοκίνητο σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Η άφιξη στην διεύθυνση της παράδοσης είναι ευθύνη του νικητή και μόνο. Η παράδοση των λοιπών δώρων θα γίνει με ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και μικροδεμάτων (courier) με δαπάνη της NOLAH.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. H NOLAH ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε έχει σχέση με τα παραπάνω δώρα, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της NOLAH. Επίσης, σε ουδεμία περίπτωση ευθύνεται η NOLAH για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η NOLAH ουδεμία ευθύνη φέρει, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η NOLAH απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στην NOLAH για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του στους Δικτυακούς της Τόπους, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς την διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του δώρου κ.λ.π. Η NOLAH θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής . Αυτά θα τηρούνται στην έδρα της NOLAH στο στην οδό Λ. Ποσειδώνος 45, στο Μοσχάτο Αττικής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία NOLAH, κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη NOLAH να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου, ή να το ανακαλέσει. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της NOLAH. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

 1. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις
 2. σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος
 3. σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
 4. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη
 5. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της NOLAH παύει να υφίσταται και η εταιρία NOLAH δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό.

Η NOLAH διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο https://nolah.gr/oroi-proypotheseis-instagram-diagwnismou-autokinhtou. Η NOLAH ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση κατά την οποία για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω NOLAH.

Οι άνω όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Χριστίνα Γαλούση, Πανεπιστημίου αριθμός 67, Αθήνα.